להשתדל לומר תודה לנהג כשאני יורדת מאוטובוס בלי נדר